Cenník

Účtovníctvo
 
Vedenie jednoduchého účtovníctva:
Neplatiteľ DPH: od 25 EUR / 1 mesiac *
Platiteľ DPH: od 35 EUR / 1 mesiac *
* ceny sú stanovené pri počte účtovných dokladov do 100 / mesiac. Pri počte dokladov nad     100 / 1 mesiac sa cena vedenia účtovníctva stanoví dohodou
 
Vedenie podvojného účtovníctva:
Neplatiteľ DPH: od 70 EUR / mesiac *
Platiteľ DPH: od 100 EUR / mesiac *
* ceny sú stanovené pri počte účtovných dokladov do 100 / mesiac. Pri počte dokladov nad    100 / 1 mesiac sa cena vedenia účtovníctva stanoví dohodou
 
Spracovanie daňového priznania k dani z príjmu, účtovnej závierky vrátane poznámok:
Jednoduché účtovníctvo: od 170 EUR *
Podvojné účtovníctvo: od 500 EUR *
* konkrétna cena sa stanoví podľa rozsahu a náročnosti spracovania