Služby

V oblasti účtovníctva pre vás zabezpečíme:

 • Priebežné vedenie jednoduchého účtovníctva pre malé a stredné účtovné jednotky
 • Priebežné vedenie podvojného účtovníctva pre malé a stredné účtovné jednotky
 • Spracovanie daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty
 • Vypracovanie riadnej príp. mimoriadnej účtovnej závierky
 • Spracovanie daňového priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby – podnikateľov
 • Spracovanie daňového priznania k dani z príjmu pre právnické osoby
 • Iné služby resp. poradenstvo podľa dohody

 

Podľa vašej požiadavky za vás vybavíme všetko, čo súvisí so založením právnických osôb:

 • spoločnosť s ručením obmedzeným
 • akciová spoločnosť
 • družstvo
 • združenie právnických osôb

vrátane prípravy zakladateľských listín a ostatných dokumentov potrebných pre zápis spoločnosti do obchodného registra, podania návrhu na zápis do obchodného registra a vášho zastupovania v konaní na príslušných úradoch.

 

Finančné problémy, či už sa týkajú podnikateľov alebo občanov, nikdy nie sú príjemné. Stávajú sa však a je potrebné ich rýchlo a efektívne riešiť. Potrebujete poradiť v oblasti likvidácie a reštrukturalizácie spoločností alebo konkurzov firiem či fyzických osôb? Ponúkame vám naše viacročné skúsenosti v tejto problematike formou konzultácií a poradenstva, ale aj prípravy potrebných dokumentov pre príslušné konania.

 

Mnohí podnikatelia dnes majú vo svojich aktívach aj problémové, t.j. ťažko vymáhateľné až nedobytné pohľadávky. Z finančného, ako aj účtovného či daňového hľadiska je však potrebné sa s nimi vysporiadať. Nemáte čas ani priestor na sledovanie, čo sa deje s vašimi dlžníkmi v likvidácii, konkurze či reštrukturalizácii? Ponúkame vám správu týchto pohľadávok a ich ďalšie vymáhanie vo vašom mene. Podľa dohody môžeme tiež vaše problémové pohľadávky odkúpiť, čo pre vás bude znamenať okamžitý finančný efekt a ozdravenie portfólia vašich pohľadávok.